predajňa: Považská Bystrica - Považské Podhradie 317 (priemyselná zóna)

tel.: 042/432 62 50, mobil: +421 904 030 950

e-mail: artrade@artrade.sk, facebook.com/artrade