predajňa: Považská Bystrica - Považské Podhradie 382 (priemyselná zóna, vedľa predajne VIKON)

tel.: 042/432 62 50, mobil: 0904 030 950

e-mail: artrade@artrade.sk, facebook.com/artrade

POŽIARNY TECHNIK

  • vypracovanie a vedenie dokumentácie o ochrane pred požiarmi
  • školenia o ochrane pred požiarmi
  • požiarnobezpečnostná charakteristika jestvujúcej stavby